Jak wygląda kurs na prawo jazdy?

Kurs na prawo jazdy kategorii B składa się zazwyczaj z dwóch części, które dzielą się na praktykę i teorię. Podczas części teoretycznej szkolenie obejmuje co najmniej 30 godzin lekcyjnych, jednak niektóre szkoły prowadzące kursy wydłużają ten czas tak, aby uczestnicy kursu byli w pełni przygotowani i zadowoleni ze zdobytej wiedzy. Zajęcia przypominają lekcje w szkole. Prowadzone wykłady przez specjalistów umożliwiają zapoznanie się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz budową pojazdu.

Kręta droga do prawa jazdy

Niektóre szkoły nauki jazdy stawiają jedynie na zapoznawanie uczestników z teorią, inne przygotowują ich bardziej do testu teoretycznego i przerabiają dużą ilość zadań pojawiających się na egzaminach. Niekiedy ośrodki posiadają własne książki wraz z płytami, które jeszcze bardziej ułatwiają proces nauki. Podczas kursu powinna mieć miejsce lekcja przeznaczona na naukę udzielania pierwszej pomocy, która jest przeprowadzona również w postaci zajęć praktycznych. Czasami wykłady mogą być wykładane w formie online. Nie jest to często spotykana praktyka, jednak niekiedy może być ona przydatna dla osób, które w tym akurat momencie nie mogą uczestniczyć osobiście w kursie. Po zakończeniu części teoretycznej każdy z uczestników powinien znać podstawy dotyczące ruchu drogowego, obowiązki i prawa kierującego pojazdem oraz pomocy w przypadku kolizji bądź wypadku.

Zupełnie inaczej wygląda część praktyczna kursu na prawo jazdy. Szkolenie praktyczne trwa zazwyczaj 30 godzin zegarowych, przy czym jest możliwość wydłużenia tego czasu za dodatkową opłatą. Instruktor jazdy przygotowuje uczestnika kursu do egzaminu praktycznego poprzez prowadzenie zajęć na placu manewrowym, a następnie w ruchu miejskim. Instruktorzy stopniowo wprowadzają kolejne elementy, które powodują wzrost poziomu zaawansowania i rozwój umiejętności danej osoby. Kursant dużo czasu spędza na placu manewrowym tak, aby opanować podstawowe ruchy skrętu lub taktyki parkowania. Praktyki mogą być rozpoczęte dopiero po ukończeniu części teoretycznej szkolenia na prawo jazdy. Kursant, który będzie stosował się do poleceń instruktora oraz dokładnie zapozna się z teorią ma gwarantowany pozytywne zdanie egzaminu zarówno praktycznego jak i teoretycznego.

Najpierw egzamin wewnętrzny

Szkoły nauki jazdy przeprowadzają egzaminy wewnętrzne, które wyglądają identycznie jak egzamin państwowy. Dzięki nim do końcowego egzaminu mogą przystąpić osoby, które są naprawdę dobrze przygotowane. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany przy pomocy komputera dokładnie na takich samych zasadach jak ten ostateczny. Test wewnętrzny dotyczy również części praktycznej. Kursant jest oceniany przez instruktora, a sam egzamin odbywa się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym. Uzyskanie pozytywnych wyników sprawia, że kursant może rozpocząć proces zdawania egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Dobrze wybrana szkoła nauki jazdy sprawi, że egzaminy nie będą sprawiały żadnej trudności, a sam kursant będzie zadowolony i pewny siebie podczas kierowania samochodem.