Jesteś profesjonalnym kierowcą i dostałeś mandat za granicą? Sprawdź, co zrobić!

Pomoc dla kierowcy w Niemczech

Będąc wykwalifikowanym i doświadczonym kierowcą na trasach międzynarodowych można natrafić na wiele nieprzyjemnych sytuacji, które wywierają spory wpływ na psychikę osoby pracującej na tym stanowisku. Poza wieloma ciężkimi problemami, z którymi zmagają się zawodowi kierowcy, dochodzą także inne problemy jak np. zagraniczne mandaty, które zazwyczaj muszą być uregulowane natychmiastowo. Niestety, będąc poza granicami ojczystego kraju można natrafić na wiele przeszkód i barier takich jak np. język lub brak kontaktu z pracodawcą w kraju. Warto wiedzieć co robić w takich sytuacjach i jak się zachować, aby wybrnąć z nich jak najlepiej.

Mandat za granicą – co robić?

Każdy zawodowy kierowca, który podróżuje na trasach międzynarodowych powinien być przygotowany na ewentualne wydatki związane z otrzymaniem np. mandatu. W tym celu pracodawca powinien udostępniać swoim kierowcom odpowiednią ilość gotówki, najlepiej w zagranicznych walutach, która umożliwi natychmiastowe uregulowanie kary i kontynuowanie jazdy.

Otrzymując mandat warto przede wszystkim zachować spokój i nie stawiać się poleceniom wydawanym przed funkcjonariusza policji lub innej kontrolującej instytucji. W zależności od kraju, stawianie oporu może być różnie zinterpretowane. Skrajne przypadki pokazują, że może się to skończyć nawet aresztem, który wykluczy kierowcę z pracy na co najmniej kilka dni. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której funkcjonariusz wystawi mandat, należy bezzwłocznie go przyjąć i opłacić na miejscu – takie są przepisy odnoszące się do kierowców spoza kraju. Niestety, brak odpowiedniej ilości gotówki przez kierowcę, może przysporzyć mu wielu problemów, z którymi nie będzie sobie w stanie sam poradzić.

Problemy podczas zagranicznej kontroli drogowej

Głównym problemem dla kierowców międzynarodowych podczas kontroli drogowych jest brak znajomości obcego języka. Dla wielu zawodowych kierowców jest to ogromna bariera komunikacyjna, która prowadzi do wielu stresowych sytuacji. Rozwiązaniem tego typu problemu jest zatrudnienie zagranicznego przedstawiciela transportu, który zajmuje się kontaktami z zagranicznymi organami oraz pomaga kierowcom w nagłych przypadkach, a także udziela istotnych informacji o przepisach.

Nieznajomość prawa obowiązującego na terenie danego kraju nie zwalnia kierowców z jego respektowania, dlatego zapoznanie się z nim pozwoli uniknąć wielu nieprzyjemnych i stresowych sytuacji dla kierowców. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż zagraniczne mandaty są znacznie wyższe od tych, które można otrzymać w Polsce, dlatego dobrym posunięciem jest rozsądna i przepisowa jazda, która pozwoli na ich uniknięcie.

Pomoc dla kierowcy w Niemczech m.in. w formie numeru alarmowego, na który można zadzwonić podczas kontroli drogowej i uzyskać niezbędne wsparcie.

Niektóre firmy oferują pomoc dla kierowcy w Niemczech, np. w formie numeru alarmowego, na który można zadzwonić podczas kontroli i uzyskać niezbędne wsparcie.

Wsparcie dla kierowców międzynarodowych

Pierwszą linią wsparcia dla wszystkich kierowców wykonujących trasy międzynarodowe jest tzw. przedstawiciel transportu za granicą. Jest to osoba, która zajmuje się głównie informowaniem kierowców o obowiązujących przepisach oraz ryzyku wystąpienia ewentualnej kontroli drogowej.

Przedstawiciel informuje ich także jak należy zachowywać się w danych sytuacjach oraz dokonuje kompleksowej ewidencji ich czasu pracy.

Zatrudnienie wykwalifikowanego przedstawiciela transportu jest bardzo dobrym posunięciem, ponieważ można w ten sposób pomóc kierowcom uniknąć otrzymania ewentualnych mandatów, które mogą być wynikiem nieznajomości prawa obowiązującego na terenie danego kraju. Osoba pełniąca funkcję przedstawiciela zajmuje się także kontaktem z organami publicznymi danego kraju, tak aby odciążyć kierowców z tego obowiązku – szczególnie w przypadku braku znajomości jakiegokolwiek języka obcego przez kierującego samochodem. W przypadku otrzymania mandatu za granicą warto więc zachować spokój, a przede wszystkim skontaktować się ze swoim przedstawicielem – jeżeli jest takowa możliwość.