Polisa Autocasco. Na co zwrócić uwagę, aby dobrze zabezpieczyć swój samochód?

Polisa AC, czyli Autocasco, nie jest w Polsce obowiązkowa. Przepisy nakładają na użytkowników pojazdów mechanicznych konieczność posiadania ubezpieczenia OC. Autocasco jednak pozwala zwiększyć zakres ochrony samochodu na wypadek różnych zdarzeń. Przed wyborem polisy tego typu trzeba zastanowić się, które opcje ochrony są potrzebne, a z których można bez obaw zrezygnować.

Przed wykupieniem polisy Autocasco kierowców powstrzymuje niekiedy obawa przed zbyt wysoką składką, szczególnie wtedy, gdy nie mogą się pochwalić bezszkodową jazdą, za którą towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zniżki. Zawsze jednak można skorzystać z innych form promocji, np. łączonego zakupu dwóch polis. Obniżyć składkę pozwoli też wybór takiego zakresu ochrony Autocasco, który będzie dla danego kierowcy najbardziej korzystny, chociaż nie trzeba chyba nikogo mocno przekonywać, że im większe spektrum zdarzeń objętych polisą, tym lepiej. Do ubezpieczenia samochodu ubezpieczyciel najpierw dokona wyceny pojazdu, i zazwyczaj opierać się będzie na uśrednionych wartościach pochodzących np. z systemu Eurotax. Od wartości na jaką ubezpieczymy samochód zależy wysokość składki ubezpieczenia AC.

Przed czym powinno chronić dobre Autocasco?

Podstawowa ochrona w ramach Autocasco powinna obejmować uszkodzenie samochodu na skutek zdarzenia drogowego, czyli stłuczki lub poważniejszego wypadku (chodzi tu zarówno o zderzenie z innym samochodem, jak też z nieruchomą przeszkodą w rodzaju drzewa lub słupka parkingowego). Oczywiście kolizja nie jest jedyną sytuacją, w której pojazd może zostać w mniejszym lub większym stopniu uszkodzony. Dlatego też Autocasco może też przenosić odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela także w przypadku zalania samochodu podczas powodzi lub w sytuacji, gdy strawi go pożar. Takie wypadki też się zdarzają, ale znacznie bardziej prawdopodobne jest, że auto zostanie raczej skradzione, aniżeli zniszczone np. przez silne gradobicie. Autocasco również może obejmować swoim zakresem kradzież, tak całego auta, jak też jego elementów: kół, zderzaków, czy wycieraczek. Wybierając Autocasco należy też zwrócić uwagę na to, czy obowiązuje ono tylko na terenie Polski, czy też również za granicą, np. na obszarze Unii Europejskiej. Dla osób jeżdżących na zagraniczne wakacje własnym samochodem takie rozwiązanie jest szczególnie polecane, ale trzeba mieć na uwadze, że niektóre TU mogą za rozszerzenie terytorialnego zakresu obowiązywania AC pobierać dodatkową opłatę zaliczającą się do składki.

Ubezpieczenie  AC można też rozbudować o inne dodatkowe opcje, wśród których na więcej uwagi na pewno zasługuje Assistance. Dzięki tej usłudze, dostępnej przez 24 godziny na dobę, zapewnione przez ubezpieczyciela zostaje odholowanie samochodu przez pomoc drogową po wypadku i jego tymczasowa naprawa (a jeśli jest to niemożliwe – przekazanie samochodu zastępczego na pewien okres, przykładowo 10 dni jak w Assistance od UNIQA) oraz organizacja noclegu dla kierowcy na czas prac w warsztacie. Nie wszystkie samochody można objąć ubezpieczeniem Assistance – starsze modele zostają wyłączone z zakresu tej usługi (górny wiek auta różni się między polisami AC w ofertach TU aktywnych na polskim rynku).

Polisa AC ma zapewniać szeroką ochronę samochodu, ale jest też dostępne rozwiązanie, którego zakres ochrony czyni jeszcze bardziej kompleksowym – to opcja all risks, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Różnica w stosunku do standardowego Autocasco polega na tym, że odszkodowanie jest wypłacane za każde zdarzenie, które nie jest umieszczone w wykazie wyłączeń znajdującym się w OWU (w przypadku „zwykłego” Autocasco umowa zawiera listę sytuacji, których wystąpienie uprawnia do wypłaty odszkodowania). Korzystając z formuły all risks kierowca zabezpiecza się nawet na okoliczność trudno wyobrażalnego, ale jednak możliwego, zdarzenia w rodzaju zniszczenia samochodu przez niewielki meteoryt (co jakiś czas, gdzieś na świecie notuje się takie przypadki).

AC to dodatkowa polisa, która ma sprawić, że większa będzie liczba możliwych zdarzeń na drodze, w wyniku których auto zostanie uszkodzone, a kierowca będzie mógł liczyć na odszkodowanie. Dlatego też dobrze jest wybrać taki zakres Autocasco, który będzie jak najszerszy w ramach możliwości finansowych klienta.

Dowiedz się więcej na temat polisy Auto Casco na: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-ac